Hoe controleer ik of een ventilator spanningsregelbaar is?


Spanningsregelbaarheid van ventilatoren.

Het met een trafo regelbaar zijn van ventilatoren kun je meestal zien aan het nominale toerental. Als op het typeplaatje een toerental van minder dan 1420 staat dan is de motor over het algemeen wel regelbaar. Als het hoger is dan waarschijnlijk niet. Ook kun je naar de documentatie kijken; bij regelbare motoren geeft de fabrikant meestal regelkarakteristieken. Ventilatoren met een motor van meer dan 1500Watt zijn maar zelden regelbaar. Natuurlijk kun je ook meten, je regelt dan terug en meet de stroom; deze mag niet meer dan 10% hoger zijn dan op het typeplaatje. Wil je het heel zeker weten dan kun je ook nog de temperatuur van de wikkeling gaan meten.